• INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADAS
  • INGRESOS HOSPITALARIOS Y ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA
  • CITAS +34.934.564.142
  • URGENCIAS
ATENCIÓ PSIQUIÀTRICA I PSICOLÒGICA

El projecte terapèutic de IINA ofereix un tractament integral, multidisciplinari i personalitzat per a tot tipus de malaltia mental i portat a terme per un grup homogeni de Psiquiatres, Psicòlegs, Diplomats en Infermeria, Auxiliars d’Infermeria i Treballadors Socials. El model aplicat és el Biopsicosocial. Tot l’equip es reuneix diàriament per valorar el curs clínic de cada pacient per poder trobar la resposta més ràpida i adequada en cada moment.

El grup de metges està integrat per especialistes formats de manera excel.lent en Hospitals Universitaris de gran nivell i amb una experiència acumulada que garanteix una eficàcia clínica exquisida. El personal d’infermeria està format per professionals dedicats des de fa molt de temps a l’atenció psiquiàtrica de primera línia.

El pacient i la seva familia formen part activa d’aquest procés per la seva involucració, coneixements de primera mà i aprenentatge d’estratègies per ajudar en el restabliment, consolidació de la milloria i prevenció de les recaigudes. La relació amb el personal de IINA és constant per dur a terme una actuació conjunta que faciliti el seu procés de recuperació.

La teoria que amb un consens més clar explica el mecanisme causal d’un trastorn mental és la teoría biopsicosocial. Perquè es manifesti una malaltia mental hi intervenen sempre tres grups de factors: biològics, psicològics i socials. En cada tipus de trastorn i en cada persona en diferent proporció, però tots tres els hem de tenir contínuament presents. La vessant biològica s’explica a través de les variacions de diferents neurotransmissors cerebrals (serotonina, noradrenalina, dopamina, GABA, etc.), de receptors intra o extracel.lulars per a aquestes substàncies, i finalment a través d’una configuració/anomalia genètica determinada. Psicològicament podem dir que tots “som” segons les nostres experiències vitals: el nostre lloc i entorn de naixement, família, amistats, estudis, ocupació laboral, experiències de grup i afectives; tot això va conformant una manera de ser que indueix uns processos cognitius i emocionals personals i únics. Per factor social s’entén les influències actuals més properes a l’esfera familiar, laboral i de les activitats grupals: la nostra resposta psíquica en un moment determinat serà diferent si les nostres relacions familiars i afectives són gratificants, si en el nostre treball estem a gust i ens sentim valorats, o si disposem d’un ampli grup d’amistats amb el qual compartir satisfactòriament el nostre temps de lleure; o si malauradament, algun d’aquests tres pilars trontolla.

El tractament englobarà de manera completa i complementària les propostes farmacològiques, psicoterapèutiques i d’adequació familiar, laboral i social.

Els tractaments farmacològics que apliquem a IINA estan basats en les últimes propostes de consens internacionals establertes, partint de la base de les més recents referències publicades, en formar part els nostres integrants de grups de recerca en assaigs clínics internacionals i grups de consens per al tractament de diferents trastorns mentals.

L’abordatge psicoterapèutic es proposarà en cada cas segons la patologia del pacient i les seves característiques que puguin permetre la seva millor recuperació. Es podran aplicar psicoteràpies individuals o grupals segons la situació ho requireixi.