• INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADAS
  • INGRESOS HOSPITALARIOS Y ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA
  • CITAS +34.934.564.142
  • URGENCIAS
AVISOS LEGALS

Les presents Condicions Generals regulen l’ús d’aquesta pàgina web a Internet que INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADAS S.L., posa a disposició dels usuaris d’Internet, la utilització d’aquesta pàgina web: www.iina.es, implica l’acceptació d’aquestes Condicions generals, que l’usuari ha de llegir cada vegada que es proposi utilitzar aquesta pàgina, perquè tant la pàgina en si com aquestes condicions estan subjectes a modificacions. L’accès a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels USUARIS i suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús continguts en ella.

1.- Informació legal

Conformi a l’Art. 10 de la Llei, 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE) i la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació, s’informa que aquesta pàgina web, www.iina.es, pertany a INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADAS S.L., amb CIF número B-66105065 i domicili social en Carrer Plató, núm 21, 08006 BARCELONA, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43936, general-Secció, Foli 88, Full 442.158, Inscripció 1ª, CIF:B-66105065.

2.- Protecció de dades.

En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei. L’informem que les dades de caràcter personal, recollides voluntàriament en el formulari d’aquesta web o correu electrònic i acceptar el seu enviament, està autoritzant a que siguin incorporades a un fitxer propietat de INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADAS S.L.

INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADAS S.L., compleix estrictament el deure de secret de les dades de caràcter personal i el tractament dels mateixos confidencialment, assumint, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADAS S.L., queda totalment exonerat de qualsevol responsabilitat si la informació facilitada voluntàriament, és incompleta, no veraç o irreal pels USUARIS d’aquesta pàgina web: www.iina.es.

INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADAS S.L., garanteix que les dades seran tractades amb la finalitat de mantenir les oportunes relacions comercials i promocionals sobre els serveis d’aquesta empresa, amb vosté o l’entitat que representeu. No obstant això, vosté pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició disposats en l’esmentada Llei orgànica, notificant-ho per escrit al responsable de Protecció de Dades de INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADAS S.L., al Carrer Plató, núm 21, 08006-BARCELONA.

3.- WEB i enllaços.
INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADAS S.L., no es responsabilitza de l’ús que pugui donar-se als continguts d’aquesta web; la responsabilitat és exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza.
Aquest web conté enllaços sortints a altres pàgines web que puguin resultar d’interès als visitants. Això no suposa cap propietat ni responsabilitat de INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADAS S.L., sobre aquests enllaços.