• INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADAS
  • INGRESOS HOSPITALARIOS Y ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA
  • CITAS +34.934.564.142
  • URGENCIAS
CRISI D’ANGOIXA

La Crisi d’angoixa o Atac de Pànic és una de les manifestacions psíquiques més dramàtiques. Són episodis de por intensa i sobtada que pateixen gran nombre de persones, majoritàriament adults joves, i en forma de símptomes físics similars als d’una malatia cardiovascular, neurològica, digestiva o cerebral, que faran pensar a qui ho pateix en la possibilitat d’un atac de cor, un vertigen o en la sensació de tornar-se boig perdent el control d’un mateix.

Les principals manifestacions clíniques poden ser somàtiques en forma de palpitacions, acceleració del ritme del cor, opressió al pit, tremolors, suors, sensacions intenses de calor i de fred, dificultats respiratòries, sensacions d’ofec, sensació d’inestabilitat, d’esvaïment, o de tindre el cap buit; nàusees, papallones a l’estómac, diarrea; parestèsies o formigueig per les extremitats.

Des del punt de vista sensorial, hi ha una sensació d’irrealitat, o de no ser un mateix, acompanyant-se de vegades de sensacions de desequilibri o inestabilitat, i fins i tot en pocs casos d’una mena d’al.lucinacions auditives o visuals.

Psicològicament té la impressió d’un malestar intens o d’una catàstrofe inminent amb les pors de morir-se, marejar-se, tornar-se boig, perdre el control del seu comportament o del seus esfínters, o de cometre algun acte sense sentit. Té la necessitat imperiosa de fugir a la recerca d’un lloc segur, interrompent el que està fent, buscant prendre l’aire, refrescar-se, buscant alcohol o un calmant, o d’algú que l’ajudi a superar aquest mal moment.

Amb tractament es produeix una millora significativa en el 90% dels casos. S’ha de fer un tractament farmacològic, que caldria acompanyar d’un tractament psicològic mitjançant l’aprenentatge de tècniques de relaxació i d’afrontació de situacions temudes.