• INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADAS
  • INGRESOS HOSPITALARIOS Y ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA
  • CITAS +34.934.564.142
  • URGENCIAS
TRASTORN DEPRESSIU

La Depressió és un trastorn psíquic greu i freqüent, que afecta un 15-20% de la població. Es caracteritza fonamentalment per una alteració en l’estat d’ànim, el comportament, la manera de pensar i l’estat físic de la persona. No s’ha de confondre amb sentiments passatgers d’infelicitat que tothom experimenta en un moment donat, o amb el dolor i aflicció davant la pèrdua d’un ésser estimat, ni amb la tristesa que impliquen determinats esdeveniments vitals significatius. Tampoc s’ha d’entendre com un signe de debilitat personal, ni un estat que un mateix es provoca i que pot desaparèixer per la pròpia voluntat individual.

La Depressió no està causada per un únic factor. Les investigacions científiques més consensuades l’expliquen com a resultat d’influències genètiques, biològiques i psicològiques combinades amb factors d’estrès vital. Podem citar com a factors de risc desencadenants: una disregulació neuroquímica (serotonina, noradrenalina, dopamina), l’existència d’antecedents familiars amb el trastorn, malalties cròniques orgàniques (neurològiques, endocrines, inflamatòries), abús d’alcohol i altres tòxics, i trets de personalitat previs.

Una persona amb depressió se sent trista, el seu estat d’ànim és baix, ha perdut l’interès i la capacitat per gaudir d’activitats prèviament satisfactòries, se sent cansada, amb falta d’energia, sol dormir poc i malament, la gana varia des d’una pèrdua de pes fins a un increment no controlable, manifesta dificultats de concentració i a l’hora de prendre decisions senzilles; també són habituals els sentiments de culpa, inutilitat i fracàs, de ser una càrrega per als altres i podent arribar a la conclusió que el millor que podria passar-li seria desaparèixer.

Aquesta malaltia amb un tractament adequat millora notablement en un bon nombre dels casos i restableix al pacient al seu estat de benestar previ. El primer pas per poder curar la depressió és el reconeixement que es pateix aquesta malaltia i ser capaç de demanar ajuda professional psiquiàtrica i psicològica. S’utilitzaran básicament antidepressius, que són unes substàncies que regularitzen i normalitzen la producció de certs neurotransmissors a nivell cerebral. No actuen de forma immediata sinó que necessiten uns dies perquè el seu efecte es faci evident. Un tractament psicològic de suport pot servir així mateix per consolidar la millora clínica. En alguns, casos complexes i greus, pot fer-se necessari un ingrés hospitalari que permeti una actuació més completa per a una ràpida restitució a la normalitat psíquica.