• INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADAS
  • INGRESOS HOSPITALARIOS Y ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA
  • CITAS +34.934.564.142
  • URGENCIAS
INGRESSOS HOSPITALARIS

Un Ingrés Hospitalari és un instrument més del que es disposa per al tractament del malalt psíquic davant d’una situació emocional descompensada, ja sigui produïda per un episodi agut crític o per la càrrega associada a la cronicitat d’un procés.

Es contemplarà quan hi hagi un risc clar per a la vida del pacient o la d’altres persones (per ideació autolítica, agitació psicomotriu o quadres abstinencials), davant el fracàs d’un tractament ambulatori o com a mesura de separació de l’entorn sociofamiliar que pogués actuar com a factor coadjuvant.

Els objectius d’un ingrés són variats i enumerem a continuació els primordials: Contenció i control, tant clínic com farmacològic, d’una situació de crisi; Aplicar un tractament més intensiu del que pogués fer-se ambulatòriament; Observació continuada i sistemàtica de la forma de pensar i comportar-se del pacient que pugui aclarir el seu diagnòstic; Millorar l’adherència al tractament del pacient.

Les malalties mentals que s’associen més freqüentment a la necessitat d’un ingrés són: episodis depressius greus, fases maníaques d’un trastorn bipolar, crisis d’angoixa continuades i incoercibles, control d’adiccions, trastorns psicòtics, descompensació de trastorns de personalitat.

A la Unitat d’Hospitalització de IINA, altres motius habituals d’ingrés de curta durada són: repòs i allunyament dels focus del conflicte, període de relaxació davant èpoques d’estrès excessiu, realitzar exploracions complementàries quan hi hagi una comorbiditat mèdica associada o ingressos programats per avaluació i proves de diagnòstic pericials o neuropsicològiques.

Un cop ingressat els professionals de IINA intentem oferir la màxima atenció i comoditat al pacient i la seva família, facilitant un horari ampli de visites i establint (si la situació ho permet) un règim de sortides per contrastar a posteriori el bon curs evolutiu del pacient.

Els serveis dispensats de suport continuat, assistència permanent, control farmacològic, teràpia psicològica individual i grupal intenten afavorir una promoció de la salut mental global (en pacient i familiars), fomentar la prevenció de recaigudes i dotar d’habilitats específiques per aconseguir una completa rehabilitació psicosocial.