• INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADAS
  • INGRESOS HOSPITALARIOS Y ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA
  • CITAS +34.934.564.142
  • URGENCIAS
PERITATGES

IINA està constituïda per un grup de professionals amb una àmplia experiència en el diagnòstic, tractament i investigació de les malalties mentals i de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional en el camp de la Psiquiatria i la Psicologia Legal i Forense, amb capacitat per realitzar informes pericials en diversos àmbits legals:
Dret civil. Casos i processos d’incapacitació, internament, avaluació de la capacitat de presa de decisions en matèria sanitària, divorci, testamentaria, adopció, compravenda de béns, etc.
Dret penal. Casos i processos de responsabilitat criminal, internament, submissió a tractament, denúncies, aplicació o modificació de mesures de seguretat, etc.
Dret laboral. Casos i processos de pensions, subsidis, incapacitat laboral parcial o permanent, assetjament laboral (mobbing), etc.
Casos de suposada mala praxi professional i / o negligència mèdica.

Els informes d’assessoria o de dictamen pericial es realitzen sempre atenent als principis ètics i legals vigents al nostre país, respectant la intimitat, confidencialitat, imparcialitat i amb coneixement real i suficient sobre els aspectes psiquiàtrics i jurídics sobre els quals es dictamina.
L’informe pericial realitzat per un psiquiatra o per un equip interdisciplinari pot ser sol·licitat pel jutge, per aquest a proposta de les parts, o ser sol·licitat directament per les parts a la seva iniciativa (peritatge privat) el que pot comportar, en determinats casos, a l’assistència a judici de l’especialista perit forense.

Els informes es realitzaran a partir de la documentació aportada pels advocats o les parts privades i, si s’escau, a través de l’avaluació de la persona o persones objecte d’estudi psiquiàtric i / o psicològic.

En cas que sigui necessari, el metge psiquiatra forense es desplaçarà i acudirà a judici per la ratificació dels informes pericials psiquiàtrics i / o psicològics al jutjat que correspongui i si cal, ha de declarar en judici oral en la fase probatòria.