• INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADAS
  • INGRESOS HOSPITALARIOS Y ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA
  • CITAS +34.934.564.142
  • URGENCIAS
PSIQUIATRÍA I MEDICINA (DERMATOLOGÍA)

En una concepció unitària del funcionalisme del nostre cos, no ens pot cabre cap dubte de l’estreta relació existent entre el nostre estat emocional i la seva repercussió en qualsevol malaltia orgànica. Moltes patologies cardíaques, respiratòries, digestives, immunològiques, dermatològiques, etc. estableixen ponts de connexió amb el nostre estat psíquic.

La pell és l’òrgan més extern i extens del nostre organisme, trobant-se en contacte i exposició permanent amb qualsevol tipus d’agent extern, i actuant molt sovint com ressò reflex i inapel·lable del nostre estat emocional. Diferents estudis mostren que en més de la meitat de pacients visitats pel dermatòleg subjau un malestar psíquic en la seva lesió dermatològica. Hi ha doncs malalties dermatològiques que en la seva aparició o en una reagudització estan clarament implicats factors emocionals, sent les més habituals la dermatitis atòpica, l’acne i la psoriasi.

La Dermatitis atòpica es manifesta fonamentalment en una època infantil, tot i que cada vegada amb més freqüència apareixen adults a les consultes. Podem explicar-la com una reacció brutal de l’organisme del nen en un període d’evolució i de canvis continuats o com una resposta a l’estrès transmès per l’entorn familiar o escolar.

L’aparició d’acne coincideix amb una època clau per al desenvolupament de l’autoestima en l’adolescència, en un moment en què l’opinió que els altres puguin tenir cap a la persona adquireix un significat notable, i en la que el fet que la carta de presentació davant els altres (la pell) estigui plena de imperfeccions” pot implicar un aprenentatge conductual i cognitiu malaltís, que es pot arrossegar massa temps i provocar un aïllament personal i social difícil de revertir.

La Psoriasi és una de les malalties en què més s’ha estudiat la necessitat d’una actuació conjunta dermatològica i psíquica. Les lesions tan evidents i espectaculars dificulten les relacions amb el seu entorn. Sense un suficient suport mèdic i psíquic poden deixar de fer un bon nombre d’activitats (piscina, platja, gimnàs) o evitar el contacte proper o íntim amb un bon nombre de persones. Això pot provocar l’aparició de manifestacions ansioses i depressives, que si no són tractades, empitjoraran encara més el seu curs evolutiu.

És per això que l’enfocament multidisciplinari proposat des de IINA adquireix solidesa i representativitat per a múltiples malalties mèdiques que presenten un clar vincle emocional associat.