• INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADAS
  • INGRESOS HOSPITALARIOS Y ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA
  • CITAS +34.934.564.142
  • URGENCIAS
SEGONA OPINIÓ

En la medicina actual parlem més de malalts que no de malalties. Aquesta evidència es fa encara més patent en el camp de la Psiquiatria i de la Psicologia per la convergència de factors personals i socials afegits a l’alteració neuroquímica, com a base de la patologia i del seu tractament.

En IINA estem especialitzats en el Tractament de Malalties mentals greus que comporten un deteriorament significatiu en el funcionalisme global del pacient i amb una marcada repercussió en el seu entorn familiar més proper. És en aquests casos, que per la seva gravetat o llarg temps d’evolució, quan es proposa la realització d’una segona valoració, per especialistes de prestigi i àmplia experiència, per valorar la patologia, establir un diagnòstic i proposar un tractament complet. Aquesta actuació és freqüent en pacients amb Psicosi, Addiccions, Trastorns Depressius, Trastorns d’Ansietat, Trastorns Bipolars o Trastorns de Personalitat. Aquesta pràctica, habitual en moltes especialitats mèdiques, rep el nom de Segona Opinió.

En IINA, aquesta activitat la realitzem d’una manera molt professional i novedosa al nostre país, prenent com a exemple el que es realitza en algunes clíniques privades americanes. La Segona opinió ve donada pel consens de dos Especialistes Psiquiatres de prestigi que visiten el pacient conjuntament en dues ocasions. En una primera visita per establir la recollida de tota la informació personal i familiar precedent i enfocar cap a un diagnòstic, mitjançant una extensa entrevista clínica. A la segona visita després de compartir punts de vista entre els dos psiquiatres es realitzen les preguntes clíniques suficients i es repassa la possible existència d’informació oblidada o detalls significatius que puguin aportar nova informació rellevant.Després d’aquest procés s’emet un informe documentat amb una explicació diagnòstica i una proposta terapèutica.

Aquesta Segona Opinió la pot sol·licitar el mateix pacient per la seva pròpia iniciativa, o d’acord amb el professional que ja estigui sent el seu metge de referència.